Centrifuge

Folosite în separarea diverselor substanțe dintr-o soluție. Folosește principiul sedimentării, unde accelerația centripetă face ca substanțele mai dense să se deplaseseze pe direcția radială (pe fundul tubului de centrifugare).

Sunt folosite atât în biologie (ex: la separarea componentelor sângelui), cât și în chimie (ex: la separarea diverselor substanțe chimice cu densități diferite).

Întrucât centrifugele sunt clasificate în mai multe categorii, la alegerea unei centrifuge trebuie să se țină cont de următoarele aspecte:

  • numărul de probe ce trebuie centrifugate simultan;
  • cantitatea de probă ce trebuie centrifugată;
  • tipul de probă ce trebuie centrifugată;
  • recipienții în care se vor centrifuga (dimensiuni, forme);
  • viteza de centrifugare;
  • temperatura de centrifugare (temperatura camerei sau trebuie răcită).