Conductometre, PH-metre, Oxigenometre

Conductometre, PH-metre, Oxigenometre

CONDUCTOMETRELE măsoară conductivitatea electrolitică pentru a monitoriza progresele înregistrate într-o reacție chimică. Cu cât soluția este mai salină, alcalină sau acidă, cu atât conductivitatea este mai mare. De asemenea, conductivitatea este un parametru important ce definește calitatea apei, în special la apa pentru preparare probe în chimia analitică. Tot conductometrul este folosit pentru a determina salinitatea apei sărate.

PH-metrele măsoară pH-ul (aciditatea sau alcalinitatea) unui lichid cu ajutorul unui electrod special și, uneori, și al substanțelor semisolide, prin măsurarea ionilor de hidrogen. Valoarea pH-ului este esențială pentru procesele biologice, chimice și biochimice, precum și pentru caracterizarea multor produse. Aceste aparate sunt indispensabile în laborator, fie el chimic, biologic (măsurarea pH-ului și prepararea unor soluții cu un anumit pH) sau din industrie (controlul calității la carne, lapte și alte alimene, tratatrea apei).

ORP (Potential Redox) este folosit pentru monitorizarea reacțiilor chimice, cum ar fi: verificarea denitrificării apelor uzate, efectul de dezinfectare al detergenților, precum și de puterea băilor de placare. Acest parametru se măsoară cu un pH-metru care este dotat cu un electrod aferent.
OXIGENOMETRELE măsoară oxigenul dizolvat dintr-o substanță. Măsurarea lui este foarte importantă în special în analiza apei potabile și reziduale, dar are și alte aplicații industriale.