Ionometre, BOD, turbiditate

Ionometre, BOD, turbiditate

IONOMETRELE (ISE) sunt echipamente care, prin metoda ionilor selectivi, determină concentrația de ioni dizolvați într-o substanță. Ionii de K, Na, F și Cl sunt exemple de anioni și cationi ce se măsoară direct în soluții. Aceste aparate sunt foarte des folosite în industria alimentară, la controlul materiilor prime și a la controlul calității.

CONSUMUL BIOCHIMIC DE OXIGEN (BOD) este cantitatea de oxigen dizolvat necesar organismelor biologice aerobe dintr-o anumită cantitate de apă pentru a descompune materialele organice prezente în apă. Această măsuratoare este standardizată în două moduri:

  • CBO5: se măsoară conținutul de oxigen dizolvat, înainte și după o perioadă de cinci zile de incubare la 20°C;
  • CBO self-check cu respirometru: reducerea oxigenului determină o diferență de presiune certă, ce poate fi măsurată cu un senzor de presiune. Această metodă este foarte ușor de utilizat.

Cele două metode sunt foarte diferite, dar măsurătorile sunt corelate direct la instalațiile de tratare a apelor reziduale.

TURBIDIMETRELE sunt folosite la analiza apei potabile și reziduale pentru a măsura cât de tulbure este, datorită substanțelor în suspensie sau dizolvate, în general invizibile pentru ochiul liber. Măsurarea turbidității este un test cheie de calitate a apei.