GDPR

Acasa / GDPR

GDPR – HYPO TECH & CONSULTING S.R.L.

Versiunea 1, actualizata la 25 mai 2018

 

NOTIFICARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

 1. INFORMATII GENERALE

HYPO Tech & Consulting SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Dudesti-Pantelimon, Nr. 29, Sector 3, CP 033091, oferă echipamente si serviciile aferente pentru o gamă largă de clienţi, din  diferite sectoare şi domenii de activitate. În cadrul activităţilor sale, HYPO Tech & Consulting SRL uneori colectează, deţine sau prelucrează date cu caracter personal.

Conform Regulamentului UE 679/2016, HYPO Tech & Consulting S.R.L. vă informează că datele cu caracter personal colectate, referitoare la relațiile contractuale stabilite sau la solicitarile de oferte, vor fi prelucrate în conformitate cu legislația sus menționată si detaliile prezentate mai jos.

HYPO Tech & Consulting SRL asigură confidenţialitatea şi siguranţa datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor. Această notificare privind protectia datelor personale vă oferă informaţii generale despre modul în care HYPO Tech & Consulting SRL gestionează informaţiile personale. Aceasta Notificare descrie, de asemenea, drepturile dvs. şi modul în care puteţi să apelati la aceste drepturi referitor la HYPO Tech & Consulting SRL.

Este posibil să actualizăm periodic această notificare de confidenţialitate. Puteţi oricând să vedeţi sau să solicitaţi cea mai recentă versiune vizitând această pagină web: www.hypo.com.ro sau scriind-ne pe adresa postala: Str. Dudesti-Pantelimon, Nr. 29, Sector 3, Cod postal 033091, Bucuresti sau e-mail: office@hypo.com.ro.

 

 1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PE CARE LE RESPECTAM

HYPO Tech & Consulting SRL acordă atentie deosebita şi respectă confidenţialitatea şi protectia datelor dvs. personale. Datele personale înseamnă orice informaţie referitoare la o persoană fizică sau juridica identificată sau identificabilă (“persoana vizată”).

În cadrul activităţilor noastre, HYPO Tech & Consulting SRL îşi propune să asigure, în orice moment, că datele personale sunt:

 • – prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent;
 • – colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • – adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • – exacte şi, dacă este necesar, rectificate sau actualizate;
 • – păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • – prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare;

Prelucrarea datelor personale va fi efectuată numai pentru îndeplinirea unor scopuri legitime specifice, detaliate la Cap. 5 de mai jos, “Scopurile prelucrării datelor personale”) şi când este justificat pe baza unui temei juridic valabil, conform detaliilor de la Cap. 6 de mai jos, “Baza juridică pentru prelucrarea datelor personale”.

 

 1. CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE

HYPO Tech & Consulting SRL poate sa colecteze sau sa proceseze urmatoarele date cu caracter personal:

 • – Nume, prenume / denumire companie;
 • – adresa, e-mail personalizat, numar de telefon sau alte date de contact;
 • – numar carte de identitate / CUI;
 • – detaliile contului bancar (in cazul contractelor)

Daca aplicati pentru o pozitie vacanta la HYPO Tech & Consulting SRL se poate solicita furnizarea urmatoarelor informatii:

 • – CV, scrisoare de intentie, referinte;
 • – Data nasterii, numar carte de identitate sau codul numeric personal;
 • – Fotografie;
 • – Cazier judiciar;
 1. MODALITATILE DE COLECTARE A DATELOR PERSONALE

Atunci cand va furnizam serviciile sau produsele noastre este posibil sa colectam sau sa primim datele personale pe diferite canale, cum ar fi:

 • – Prin formulare scrise;
 • – Prin Internet, inclusiv pagina noastra de web, formulare online sau email-uri;
 • – Prin contact telefonic;
 • – Prin contact personal direct;
 • – Este posibil să primim datele dvs. personale direct de la dvs. sau din informaţii public disponibile.
 1. SCOPURI ALE PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

 Colectarea şi prelucrarea tipurilor de date personale enumerate mai sus este necesară pentru a indeplini scopuri legitime specifice în desfăşurarea activităţilor noastre comerciale. În special, prelucram datele personale în următoarele scopuri:

 • – pentru furnizarea produselor si serviciilor noastre, in baza contractelor incheiate cu Clientii;
 • – pentru transmiterea ofertelor solicitate de dumneavoastra;
 • – pentru a îmbunătăţi serviciile şi produsele noastre;
 • – pentru administrarea furnizorilor;
 • – pentru administrarea şi conducerea personalului
 • – pentru administrarea clienţilor, pentru a răspunde la solicitări sau întrebări din partea clienţilor, a chestionarelor privind satisfacţia clienţilor;
 • – pentru gestionarea relaţiilor comerciale cu terţe părţi;
 • – în scopuri administrative în cadrul companiei HYPO Tech & Consulting SRL (ex.: pentru backup sau arhivare)

HYPO Tech & Consulting SRL se angajează să nu proceseze datele personale într-un mod incompatibil cu vreunul din scopurile menţionate mai sus.

 

 1. TEMEI JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

HYPO Tech & Consulting SRL se angajează să vă prelucreze în mod legal datele dvs. personale in baza temeiurilor legitime prezentate in continuare.

Datele dvs. personale vor fi prelucrate în primul rând atunci când este necesar pentru îndeplinirea contractului încheiat între dvs. şi noi sau pentru a face demersurile necesare la solicitarea dvs., înainte de a încheia un astfel de contract.

Datele dvs. personale pot fi procesate pe baza consimţământului dvs. În acest caz, ne vom asigura întotdeauna că am primit consimţământul dvs. liber, specific, informat şi neechivoc.

Datele dvs. personale ar putea fi prelucrate in baza intereselor legitime urmărite de noi, de exemplu, în scopuri administrative, fiscale (emiterea facturilor, administrarea clientilor, furnizorilor, in cadrul companiei HYPO Tech & Consulting SRL).

Datele dvs. personale pot fi procesate deoarece sunt necesare pentru respectarea unei obligaţii legale la care suntem supuşi.

 

 1. CATRE CINE PUTEM DEZVALUI DATELE PERSONALE?

Mentionam că HYPO Tech & Consulting SRL vă poate divulga datele dvs. personale angajatilor, reprezentanţilor sai sau unor terte parti pentru a atinge unul dintre scopurile menţionate mai sus, in Cap. 5 “SCOPURI ALE PROCESARII DATELOR PERSONALE”.

Alţi destinatari ai datelor dvs. personale pot include, de asemenea, furnizorii de servicii sau partenerii de afaceri, precum:

 • – Furnizori de servicii de contabilitate;
 • – Furnizori de servicii IT;
 • – Furnizori de servicii de stocare a datelor;
 • – Institutiile abilitate ale statului, conform legislatiei in vigoare (ANAF, DTIL, CNSC etc.)

În anumite circumstanţe specifice, putem divulga datele dvs. personale guvernului, autorităţilor publice, organelor statutare sau de reglementare şi organelor de executare, atunci când suntem obligaţi să facem acest lucru.

HYPO Tech & Consulting SRL va dezvălui datele dvs. personale numai părţilor care oferă suficiente garanţii pentru a vă asigura protecţia datelor dvs. şi pentru a va realiza drepturile de persoană vizată, conform Cap. 9 “DREPTURILE DVS. IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA”).

 

 1. CAT TIMP PASTRAM DATELE DVS. PERSONALE?

HYPO Tech & Consulting SRL se angajează să respecte principiul limitării pastrarii. În această perspectivă, nu vom pastra/retine datele dvs. personale mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea contractului nostru şi/sau pentru realizarea unuia dintre celelalte scopuri menţionate mai sus, in Cap. 5 “SCOPURI ALE PROCESĂRII DATELOR PERSONALE”). Vă rugăm să reţineţi că HYPO Tech & Consulting SRL poate, de asemenea, să fie obligata din punct de vedere legal să păstreze datele dvs. personale pentru o perioadă minimă de timp pentru a se conforma cerinţelor legale.

Vom efectua verificări periodice pentru a identifica datele personale care nu mai servesc niciun scop, pentru a le şterge sau a le anonima.

 

 1. DREPTURILE DVS. IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA

HYPO Tech & Consulting SRL va depune toate eforturile pentru a asigura respectarea şi indeplinirea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată, asa cum sunt prezentate mai jos

Drepturile dvs. ca persoana vizata constau in:

 • – Dreptul de acces: în orice moment puteţi solicita accesul la datele dvs. personale. La cerere, vă vom furniza o copie a datelor dumneavoastră personale în curs de procesare. Dacă solicitaţi o copie a datelor dvs. prin mijloace electronice şi dacă nu se solicită altfel, vă vom furniza toate informaţiile relevante într-un format electronic utilizat în mod obişnuit.
 • – Dreptul la rectificare:aveţi dreptul de a obţine de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea oricăror date personale inexacte sau incomplete cu privire la dumneavoastră.
 • – Dreptul de a fi uitat: ne puteţi cere să ştergem (o parte din) datele dvs. personale în următoarele situaţii:
 •    * când procesarea s-a bazat pe acordul dvs. şi aţi decis să retrageţi acest consimţământ; atunci când datele dvs. nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 •    * când v-aţi opus prelucrării datelor dvs. (a se vedea “dreptul de a prezenta obiecţii” de mai jos) şi a apărut, după verificare, faptul că drepturile, libertăţile sau interesele dvs personale au prioritate asupra intereselor noastre legitime;
 •    * atunci când datele dvs. personale au fost procesate ilegal (de exemplu, deoarece consimţământul dvs. nu a fost obţinut în mod valabil);
 •    * atunci când datele dvs. personale trebuie să fie şterse în conformitate cu o obligaţie legală la care este supusă HYPO Tech & Consulting SRL.
 • – Dreptul de a prezenta obiecţii: puteţi oricând să obiectaţi asupra prelucrării (unei părţi) a datelor dvs. personale atunci când este utilizată în scopuri de profilare sau de marketing direct. De asemenea, puteţi să vă opuneţi prelucrării datelor dvs. personale, atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe interesele noastre legitime. În acest din urmă caz, nu vom mai procesa datele dvs. personale, decât dacă avem motive legitime convingătoare pentru a face acest lucru sau deoarece o astfel de prelucrare este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei reclamaţii legale
 • – Dreptul la restricţionarea prelucrării: in orice caz, puteţi solicita de la noi să restricţionăm prelucrarea datelor dvs. personale în următoarele situaţii:
 •    * atunci când contestaţi acurateţea datelor dvs.;
 •    * atunci când prelucrarea pare a fi ilegală;
 •    * când nu mai avem nevoie de datele dvs. personale în scopul prelucrării;
 • – Dreptul de a vă retrage consimţământul: atunci când procesarea se bazează pe acordul dvs., rămâneţi liber în orice moment să vă retrageţi consimţământul.
  • * Atunci când ne contactaţi pentru exercitarea unuia dintre drepturile menţionate mai sus, vă rugăm să ataşaţi o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului dvs., astfel încât să putem verifica dacă cererea vine de la dvs.
  • * În cazul în care aveti o problema în legătură cu datele dvs. personale sau legata de confidenţialitatea acestora , puteţi, de asemenea, să depuneţi o plângere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
 1. CUM ASIGURAM PROTECŢIA DATELOR PERSONALE?
 • HYPO Tech & Consulting SRL acordă o deosebita atentie securităţii datelor dvs. – in acest sens luăm toate măsurile administrative, tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura securitatea şi confidenţialitatea datelor dvs. personale şi pentru a vă proteja datele personale împotriva accesului neautorizat sau accidental, pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării sau distrugerii.
 • Înainte de a dezvălui datele dvs. personale unui terţ/procesator de date, ne vom asigura întotdeauna că acest terţ/procesator de date oferă un nivel adecvat de Securitate pentru protectia acestor date.

11. INEXISTENTA PROCESULUI DE DECIZIE AUTOMATĂ

 

HYPO Tech & Consulting SRL informează că în website-ul companiei noastre – www.hypo.com.ro si in sistemele informatice gestionate la nivelul companiei noastre nu există un proces automat de analiza a datelor si de luare a deciziilor, de asemenea, nu există niciun sistem de determinare a profilului.

 

Vă încurajăm să examinaţi şi să verificaţi în mod regulat website-ul nostru pentru orice actualizare a acestei NOTIFICARI PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Dacă doriţi o copie a acestei notificări , vă rugăm să ne contactaţi utilizand datele de contact disponibile pe acest website, in tab Contact.

Ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru clarificari sau detalii suplimentare.